การซ่อมวาล์ว (Valve Recondition or Repair) เป็นทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดภาระต้นทุนของระบบการผลิตได้ โดยมาก Control valve ที่เกิดการเสียหายเนื่องจากการใช้งานมักจะเกิดเพียงเฉพาะส่วนเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้อาจจะไม่สะดวกหรือไม่สามารถซ่อมเองได้เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือพิเศษและประสบการณ์ความชำนาญโดยเฉพาะจึงจะสามารถคืนสภาพการใช้งานของ Valve ดังกล่าวกลับมาใช้งานได้ตามมาตรฐานปกติโดยไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองซื้อ Valve หรือ Control Valve ตัวใหม่ซึ่งโดยส่วนมากจะมีราคาที่สูง
  
ทางบริษัทมีเครื่องจักรที่ทันสมัย และบุคคลากรที่มีประสบการณ์ในการซ่อมแก้ไข valve ให้กลับมาอยู่ใน Standard การใช้งานเดิม หากผู้ใช้ต้องการเสริมสมรรถนะหรือเปลี่ยนแปลงการ Function อาทิเช่น เปลี่ยนการใช้งานจาก Manual Control ให้เป็น Modulating Automatic Control หรือต้องการเปลี่ยนอะไหล่ให้เป็นวัสดุที่ทนทานมากขึ้น รวมไปถึงการทดสอบแรงดัน และสัญญาณ Analog Control ซึ่งทางบริษัทก็มีให้บริการ
   ให้บริการครบวงจรสำหรับการซ่อมคืนสภาพมาตรฐานโดยใช้อะไหล่แท้จากโรงงานผู้ผลิต หรืออะไหล่สั่งทำใหม่ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าเพื่อการใช้งานที่ทนทานและ ยาวนานกว่า โดยวาล์วที่สามารถให้บริการได้เช่น Butterfly Valve, Ball Valve, Gate Valve, Globe Valve, Check Valve, Knife Gate Valve, Safety Relief Valve, Pressure Regulating Valve และอื่นๆตามความต้องการของผู้ใช้งานทั้งชนิดที่ Manual และชนิดที่มีติดตั้งหัวขับอัตโนมัติ (Pneumatic /Electric/Hydraulic Actuator) สำหรับงานระบบควบคุมอัตโนมัติ.
ตัวอย่างงานซ่อมวาล์วบางส่วน
สภาพก่อนซ่อม
(Before Recondition)
สภาพหลังซ่อม
(After Recondition)
ลักษณะการให้บริการ และชนิดของคอนโทรลวาล์วที่ให้บริการ
การซ่อมบ่าวาล์ว
(Repair Valve Seat)
ทดสอบการรั่ว
(Pressure Testing)
ปรับเทียบสัญญาณ
(Signal Calibration)
Valve Modify & Upgrading
ต่อคอประตูน้ำ
(Extention Bonnet)
ต่อคอวาล์วบัตเตอร์ฟลาย
(Extention Bonnet)
แปลงหัวขับใส่วาล์ว
(Mouting Service)
ประกอบคอนโทรลวาล์ว
(Valve Upgrading)
ทดสอบหัวขับลม
(Actuator Testing)
พ่นสีเคลือบพิเศษ
(Special Coating)
On-Site Services
|HOME||PRODUCTS||SERVICES||LITERATURES||CONTACT||DOWNLOAD||BACK||PRINT||E-MAIL US|