ให้บริการงาน ระบบไฟฟ้า-เครื่องกลควบคุมอัติโนมัตื

[
ตู้ไฟฟ้าคอนโทรล - อุปกรณ์งานกล - ระบบควบคุมอุณหภูมิ,แรงดัน,ควบคุมการไหลของเหลว - ระบบควบคุมแบบ PLC ]
[ Electrical Control Panel - Mechanical Part - Temerature, Pressure & Flow Control system - PLC System ]

-
ประกอบ จัดสร้าง ตามแบบและลูกค้าต้องการ / Made to order base on customer specification
-
ออกแบบและ ประกอบจัดสร้างเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า / Design, Making Part, Assembly for customer
-
ติดตั้ง, โปรแกรมมิ่ง และ ปรับแต่ง การใช้งานให้ตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งาน / Installation, Programing & Clibration for customer
งานตู้ควบคุมอัตโนมัติชนิด (PLC Control)
- ประกอบ,จัดสร้าง
- Programing ตามความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่างงาน / Works sample
ตัวอย่างงาน / Works sample
งานติดตั้งระบบ Vision Camera Control
- ประกอบ, ติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณ
- ปรับการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่างงาน / Works sample
งานสร้างตู้ Mini PLC
- ประกอบ, ติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณ
- ปรับการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า
งานตู้ควบคุมอัตโนมัติชนิด (PLC Control)
- ประกอบ,จัดสร้าง
- Programing ตามความต้องการของลูกค้า
งานติดตั้งระบบ Vision Camera Control
- ประกอบ, ติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณ
- ปรับการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า
งานสร้างตู้ Control Solenoid Valve
- ประกอบ, ติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณ/ลม
- ปรับการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่างงาน / Works sample
งานติดตั้ง Auto Flow Control Valve บ่อ Bio Gas
- ประกอบ, ติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณ
- ปรับการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า
สร้างตู้ Automatic Temperature Control
- ประกอบ, ติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณ
- ปรับการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า
|HOME||PRODUCTS||SERVICES||LITERATURES||CONTACT||DOWNLOAD||BACK||PRINT||E-MAIL US|