ให้บริการงาน สร้างระบบ Air Heater สำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิ

-
ประกอบ จัดสร้าง ตามแบบและลูกค้าต้องการ / Made to order base on customer specification
-
ออกแบบและ ประกอบจัดสร้างเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า / Design, Making Part, Assembly for customer
-
ติดตั้ง และ ปรับแต่ง การใช้งานให้ตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งาน / Installation, Clibration for customer
-
บริการตรวจเช็คหลังการขาย / After Sales & Installation services
ตัวอย่างงาน / Works sample
Air Heater ชนิดแขวนนอกฝ้า
Air Heater ชนิดแขวนนอกฝ้า
Air Heater ชนิดแขวนเหนือฝ้าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว
Air Heater ชนิดแขวนนอกฝ้า (ตัวเรือนโลหะ)
Remote Control สำหรับ Air Heater
Air Heater ชนิดแขวนเหนือฝ้า
Air Heater ชนิดแขวนเหนือฝ้าขณะติดตั้ง
Air Heater ชนิดแขวนนอกฝ้า
ติดตั้งระบบท่อ Duct สำหรับการกระจายลุณหภูมิ
Main Air Heater Controller
Air Heater Remote Control (ใส่ตู้ครอบเพื่อความสวยงาม)
Air Heater ชนิดแขวนเหนือฝ้าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว
|HOME||PRODUCTS||SERVICES||LITERATURES||CONTACT||DOWNLOAD||BACK||PRINT||E-MAIL US|